Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

Malá statistika z #efc-clan @ Quakenet od NordicBots

Statistiky vygenerovány v Pondelí 19 Srpna 2018 - 3:57:58
Bìhem tohoto 7-denního zaznamenaného cyklu, zde(#efc-clan) bylo celkem 3 rùzných lidí.


Denní aktivita (posledních 7 dnù
8
1
2
5
1
8
4
1
4
1
11
8
4
1
1
42
43
7
5
2
21
1
1
25
1
71
2
74
14
8
1
1
6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Zatížení kanálu
3.1%
5
1.2%
2
1.2%
2
1.2%
2
0.6%
1
0.6%
1
0.6%
1
2.5%
4
4.3%
7
3.7%
6
10.5%
17
3.1%
5
1.9%
3
29.0%
47
1.2%
2
0.6%
1
4.3%
7
3.1%
5
3.1%
5
1.9%
3
16.7%
27
1.2%
2
3.1%
5
1.2%
2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Nejvíc užvanìní
 Nickpoèet lajnKdy?Poèet slovSlovo na LajnuZnaku na LajnuNaposledy viïenNáhodná vìta
1 itchy00736123122486.936.81 vèera"což o to vrah, ale loni se tu malovalo :-D"
2 emigrant36312483048.441.91 vèera"jdu zkusit zase They Are Billions"
3 |Rofl|30878746615.585.2dnes"Quote #6: [10-Nov-07 * Mave12|NoiR * and they removed cheaters ::"


Nejvíce aktivní nicky podle hodin
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 |Rofl| - 8 |Rofl| - 7 emigrant - 24 itchy007 - 12
2 emigrant - 3 itchy007 - 1 itchy007 - 23 emigrant - 8
3   emigrant - 1 |Rofl| - 8 |Rofl| - 7

Velká èísla
Je |Rofl| hloupý(á), nebo má jen tolik dotazù? 23.3% lajn obsahuje otázku!
emigrant na tom je podobnì, moc toho neví. 8.3% z nakecaného obsahuje otázku.
Nejhlasitejsi byl |Rofl|, kterej tady zdùrazòoval 6.7% svého casu!
Jiná stará mluvka byl emigrant, kterej tu zdùrazòoval 2.8% své konverzace!
Vypadá to, že emigrant držel svuj SHIFT 2.8% celeho èasu co psal(a).
Napriklad: <Emigrant> NEBOJ, ME TAKY
Tady se teda maj radi, po nikom se tu nevozí :).
|Rofl| je šastnej jako blecha. 33.3% z toho co napsal obsahuje úsmìv. :)
itchy007 nemùže být smutná osoba, smìje se 22.2% zaznamenaného cyklu.
itchy007 nevypadá zrovna šastnì. 8.3% z toho co napsal(a) obsahuje smutný oblièej. :(
|Rofl| napsal nejdelší lajnu, prùmìrnì 85.2 znakù.
#efc-clan prùmìr byl 52.8 znakù na lajnu.
itchy007 napsal nejkratsi lajnu, prùmìrnì 36.8 písmen.
emigrant taky èasto maèkal "enter", prùmìrnì napsal 41.9 znakù.
|Rofl| promluvil(a) celkem 466 slov!
|Rofl| má zdatného následovnika, a je to emigrant, promluvil jen: 304 slov.
|Rofl| napsal prùmìrnì 15.53 slov na lajnu.
Kanálový prùmìr je 9.98 slov na lajnu.

Nejpoužívanìjší slova
 Slovo Poèet použití Naposledy použil

Nejpoužívanìjší Nicky
 Nick Poèet použití Naposledy použil
1 emigrant 8 |Rofl|

Smajlíci :-)
 Smajlíci Poèet použití Naposledy použil
1 :-) 6 emigrant
2 :-D 6 itchy007
3 :D 5 |Rofl|
4 :-/ 3 itchy007
5 ;) 2 |Rofl|
6 :-P 1 itchy007
7 :p 1 |Rofl|
8 :) 1 |Rofl|

Další zajímavá èísla
Jsou tady nìjak mìccí opi, nikoho nekopli!
Q dal 5 opù na kanále...
emigrant byl také velice pozorný. Rozdal 1x op.
Wow, nikomu nebyl na #efc-clan odebran op!
|Rofl| dal 18x voice na kanale...
Žádný voice nebyl odebrán na kanale #efc-clan!
Žádné akce na #efc-clan!
itchy007 mluvil pro sebe víc než je zdrávo. Hodil(a) sem po sobì 5 lajn a to 1x po sobì !
emigrant ukazoval jak mu to padá (žabièka). Joinul se 10x !
Nikdo si neoteviral usta na #efc-clan! Není to moc?

Poslení Topic
Topic na tomto kanále nebyl ještì zadán.
Koneèný poèet stav. 162 lajn.

Stats generated by pisg v0.72
pisg by Morten Brix Pedersen and translate by James (ø)
Stats generated in 00 hodiny 00 minuty a 00 sekundy

Back to NordicBots.com