Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

Malá statistika z #efc-clan @ Quakenet od NordicBots

Statistiky vygenerovány v Nedìli 24 Února 2018 - 1:16:20
Bìhem tohoto 1-denního zaznamenaného cyklu, zde(#efc-clan) bylo celkem 0 rùzných lidí.


Zatížení kanálu
0% 100.0%
3
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Nejvíc užvanìní
 Nickpoèet lajnKdy?Poèet slovSlovo na LajnuZnaku na LajnuNaposledy viïenNáhodná vìta


Velká èísla
Nikdo se tu na nic neptá; samí geniové ?
Nikdo tu na ! ani nešáhl, wow.
Každej mìl svùj shift-key pod kontrolou. :)
Tady se teda maj radi, po nikom se tu nevozí :).
Nikdo se na #efc-clan nesmìje! Chtìlo by to tu trošku rozjet.
Všeci jsou na #efc-clan vysmatí! Usmìj se taky. :-)
Nikdo tady nemluvi ... Nìjakej divnej kanál...

Další zajímavá èísla
Jsou tady nìjak mìccí opi, nikoho nekopli!
Divné, nikdo nebyl opnut na #efc-clan!
Wow, nikomu nebyl na #efc-clan odebran op!
|Rofl| dal 1x voice na kanale...
Žádný voice nebyl odebrán na kanale #efc-clan!
Žádné akce na #efc-clan!
Pechic ukazoval jak mu to padá (žabièka). Joinul se 1x !
Nikdo si neoteviral usta na #efc-clan! Není to moc?

Poslení Topic
Topic na tomto kanále nebyl ještì zadán.
Koneèný poèet stav. 3 lajn.

Stats generated by pisg v0.72
pisg by Morten Brix Pedersen and translate by James (ø)
Stats generated in 00 hodiny 00 minuty a 00 sekundy

Back to NordicBots.com