Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

Malá statistika z #efc-clan @ Quakenet od NordicBots

Statistiky vygenerovány v Pondelí 20 Kvìtena 2018 - 23:07:26
Bìhem tohoto 1-denního zaznamenaného cyklu, zde(#efc-clan) bylo celkem 4 rùzných lidí.


Zatížení kanálu
2.9%
1
5.9%
2
2.9%
1
0% 0% 0% 0% 2.9%
1
11.8%
4
20.6%
7
0% 2.9%
1
5.9%
2
8.8%
3
0% 0% 11.8%
4
5.9%
2
2.9%
1
2.9%
1
0% 0% 11.8%
4
0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Nejvíc užvanìní
 Nickpoèet lajnKdy?Poèet slovSlovo na LajnuZnaku na LajnuNaposledy viïenNáhodná vìta
1 emigrant91242485.326.2dnes"hele, tak tomu ja nerozumim ..."
2 |Rofl|511216312.668.8dnes"Quote #13: [11-Nov-07] * skipp * DRZ PICU"
3 itchy007422123.016.8dnes"bodr0 podoledne"
4 Pechic1188.047.0dnes"udelal jsem weekly ukol a nic jsem nedostal ..."


Nejvíce aktivní nicky podle hodin
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 |Rofl| - 1 itchy007 - 2 emigrant - 4 emigrant - 2
2 emigrant - 1 emigrant - 2 |Rofl| - 2 |Rofl| - 1
3   |Rofl| - 1 itchy007 - 2  
4     Pechic - 1  

Velká èísla
Je |Rofl| hloupý(á), nebo má jen tolik dotazù? 40.0% lajn obsahuje otázku!
Nikdo tu na ! ani nešáhl, wow.
Každej mìl svùj shift-key pod kontrolou. :)
Tady se teda maj radi, po nikom se tu nevozí :).
|Rofl| je šastnej jako blecha. 60.0% z toho co napsal obsahuje úsmìv. :)
itchy007 nemùže být smutná osoba, smìje se 50.0% zaznamenaného cyklu.
Všeci jsou na #efc-clan vysmatí! Usmìj se taky. :-)
|Rofl| napsal nejdelší lajnu, prùmìrnì 68.8 znakù.
#efc-clan prùmìr byl 36.5 znakù na lajnu.
itchy007 napsal nejkratsi lajnu, prùmìrnì 16.8 písmen.
emigrant taky èasto maèkal "enter", prùmìrnì napsal 26.2 znakù.
|Rofl| promluvil(a) celkem 63 slov!
|Rofl| má zdatného následovnika, a je to emigrant, promluvil jen: 48 slov.
|Rofl| napsal prùmìrnì 12.60 slov na lajnu.
Kanálový prùmìr je 6.89 slov na lajnu.

Nejpoužívanìjší slova
 Slovo Poèet použití Naposledy použil

Smajlíci :-)
 Smajlíci Poèet použití Naposledy použil
1 :-) 3 itchy007
2 :D 2 |Rofl|
3 :p 1 emigrant

Další zajímavá èísla
Jsou tady nìjak mìccí opi, nikoho nekopli!
emigrant dal 1 opù na kanále...
Q byl také velice pozorný. Rozdal 1x op.
Wow, nikomu nebyl na #efc-clan odebran op!
|Rofl| dal 4x voice na kanale...
Žádný voice nebyl odebrán na kanale #efc-clan!
Žádné akce na #efc-clan!
itchy007 ukazoval jak mu to padá (žabièka). Joinul se 2x !
Nikdo si neoteviral usta na #efc-clan! Není to moc?

Poslení Topic
Topic na tomto kanále nebyl ještì zadán.
Koneèný poèet stav. 34 lajn.

Stats generated by pisg v0.72
pisg by Morten Brix Pedersen and translate by James (ø)
Stats generated in 00 hodiny 00 minuty a 00 sekundy

Back to NordicBots.com