Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

Malá statistika z #efc-clan @ Quakenet od NordicBots

Statistiky vygenerovány v Ètvrtek 22 Srpna 2018 - 9:04:54
Bìhem tohoto 22-denního zaznamenaného cyklu, zde(#efc-clan) bylo celkem 3 rùzných lidí.


Denní aktivita (posledních 22 dnù
27
7
2
1
225
2
1
94
20
2
4
1
36
9
4
1
37
2
10
2
12
2
1
30
4
2
5
17
2
1
3
19
3
3
226
2
1
95
21
1
4
1
31
3
6
2
8
1
8
1
1
11
2
1
42
13
2
1
21
7
71
23
4
2
15
1
3
22
2
5
1
25
4
3
1
7
2
21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Zatížení kanálu
1.6%
15
23.8%
222
0.4%
4
23.1%
215
0.6%
6
0.5%
5
0.5%
5
1.3%
12
4.6%
43
1.4%
13
3.1%
29
2.4%
22
1.3%
12
7.0%
65
3.4%
32
2.4%
22
4.5%
42
1.9%
18
2.6%
24
2.8%
26
5.5%
51
0.9%
8
2.3%
21
2.0%
19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Nejvíc užvanìní
 Nickpoèet lajnKdy?Poèet slovSlovo na LajnuZnaku na LajnuNaposledy viïenNáhodná vìta
1 |Rofl|10327262525152014.882.7dnes"Quote #8: [10-Nov-07] * antanikulicka * emigrant i lizatko bude"
2 itchy00740224142526.333.83 days ago"krom toho, že útěk z DE se nepovedl tak nic :-)"
3 emigrant37312583058.240.9dnes"vsak vystrcis ksicht z okna a je to, ne ?"


Nejvíce aktivní nicky podle hodin
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 |Rofl| - 27 |Rofl| - 26 emigrant - 25 |Rofl| - 25
2 emigrant - 3 itchy007 - 2 |Rofl| - 25 itchy007 - 14
3   emigrant - 1 itchy007 - 24 emigrant - 8

Velká èísla
Je |Rofl| hloupý(á), nebo má jen tolik dotazù? 21.4% lajn obsahuje otázku!
emigrant na tom je podobnì, moc toho neví. 8.1% z nakecaného obsahuje otázku.
Nejhlasitejsi byl |Rofl|, kterej tady zdùrazòoval 4.9% svého casu!
Jiná stará mluvka byl emigrant, kterej tu zdùrazòoval 2.7% své konverzace!
Vypadá to, že emigrant držel svuj SHIFT 2.7% celeho èasu co psal(a).
Napriklad: <Emigrant> NEBOJ, ME TAKY
Tady se teda maj radi, po nikom se tu nevozí :).
|Rofl| je šastnej jako blecha. 38.8% z toho co napsal obsahuje úsmìv. :)
itchy007 nemùže být smutná osoba, smìje se 20.0% zaznamenaného cyklu.
itchy007 nevypadá zrovna šastnì. 7.5% z toho co napsal(a) obsahuje smutný oblièej. :(
|Rofl| napsal nejdelší lajnu, prùmìrnì 82.7 znakù.
#efc-clan prùmìr byl 63.2 znakù na lajnu.
itchy007 napsal nejkratsi lajnu, prùmìrnì 33.8 písmen.
emigrant taky èasto maèkal "enter", prùmìrnì napsal 40.9 znakù.
|Rofl| promluvil(a) celkem 1520 slov!
|Rofl| má zdatného následovnika, a je to emigrant, promluvil jen: 305 slov.
|Rofl| napsal prùmìrnì 14.76 slov na lajnu.
Kanálový prùmìr je 11.54 slov na lajnu.

Uživatelé s více nicky
 Nick Jméno
1 emigrant (2 Jména) emigrant-, Emigrant

Nejpoužívanìjší slova
 Slovo Poèet použití Naposledy použil
1 Quote 101 |Rofl|
2 [11-Nov-07] 3 |Rofl|

Nejpoužívanìjší Nicky
 Nick Poèet použití Naposledy použil
1 emigrant 12 |Rofl|

Smajlíci :-)
 Smajlíci Poèet použití Naposledy použil
1 :D 14 |Rofl|
2 :-) 11 |Rofl|
3 :-D 10 itchy007
4 8-D 5 |Rofl|
5 :) 5 |Rofl|
6 ;) 4 |Rofl|
7 :-/ 3 itchy007
8 :p 2 |Rofl|
9 :-P 1 itchy007

Další zajímavá èísla
Jsou tady nìjak mìccí opi, nikoho nekopli!
Q dal 10 opù na kanále...
emigrant byl také velice pozorný. Rozdal 1x op.
Wow, nikomu nebyl na #efc-clan odebran op!
|Rofl| dal 105x voice na kanale...
Žádný voice nebyl odebrán na kanale #efc-clan!
Žádné akce na #efc-clan!
itchy007 mluvil pro sebe víc než je zdrávo. Hodil(a) sem po sobì 5 lajn a to 1x po sobì !
emigrant ukazoval jak mu to padá (žabièka). Joinul se 26x !
Nikdo si neoteviral usta na #efc-clan! Není to moc?

Poslení Topic
Topic na tomto kanále nebyl ještì zadán.
Koneèný poèet stav. 931 lajn.

Stats generated by pisg v0.72
pisg by Morten Brix Pedersen and translate by James (ø)
Stats generated in 00 hodiny 00 minuty a 00 sekundy

Back to NordicBots.com