Statistics are also available in English, click here.

All stats | Just today | Just this week | Just this month

Malá statistika z #efc-clan @ Quakenet od NordicBots

Statistiky vygenerovány v Nedìli 17 Listopadu 2018 - 14:38:15
Bìhem tohoto 17-denního zaznamenaného cyklu, zde(#efc-clan) bylo celkem 3 rùzných lidí.


Denní aktivita (posledních 17 dnù
5
2
1
1
1
4
1
1
1
1
11
5
2
4
2
8
1
1
7
1
11
10
2
1
1
5
2
1
1
1
4
1
1
1
1
27
5
7
23
2
69
4
91
2
1
11
5
2
5
1
5
2
1
1
1
7
5
1
1
1
8
1
5
1
2
11
10
1
2
1
8
2
5
1
1
28
23
7
8
1
14
5
13
1
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Zatížení kanálu
1.3%
3
1.3%
3
1.3%
3
1.7%
4
1.7%
4
1.3%
3
1.7%
4
3.4%
8
6.8%
16
1.7%
4
6.4%
15
3.8%
9
3.4%
8
4.2%
10
4.7%
11
1.3%
3
3.0%
7
25.4%
60
4.7%
11
6.8%
16
3.0%
7
5.1%
12
4.7%
11
1.7%
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0-5 = 0-5 6-11 = 6-11 12-17 = 12-17 18-23 = 18-23

Nejvíc užvanìní
 Nickpoèet lajnKdy?Poèet slovSlovo na LajnuZnaku na LajnuNaposledy viïenNáhodná vìta
1 |Rofl|8020202020120415.184.7dnes"Quote #16: [15-Aug-08] * emigrant * hochu, jestli se me snazis sb"
2 emigrant_27271887.035.71 vèera"a vznikle vzduchoprazdno po ni vyplnim studiem na patent"
3 Itchy07025251706.834.52 days ago"no ale to neznamená, že si u toho musíš nechat lámat srdce"


Nejvíce aktivní nicky podle hodin
  0-5 6-11 12-17 18-23
1 |Rofl| - 20 |Rofl| - 20 emigrant_ - 27 |Rofl| - 20
2     Itchy070 - 25  
3     |Rofl| - 20  

Velká èísla
Je |Rofl| hloupý(á), nebo má jen tolik dotazù? 17.5% lajn obsahuje otázku!
Itchy070 na tom je podobnì, moc toho neví. 12.0% z nakecaného obsahuje otázku.
Nejhlasitejsi byl |Rofl|, kterej tady zdùrazòoval 8.8% svého casu!
Každej mìl svùj shift-key pod kontrolou. :)
Tady se teda maj radi, po nikom se tu nevozí :).
|Rofl| je šastnej jako blecha. 38.8% z toho co napsal obsahuje úsmìv. :)
Itchy070 nemùže být smutná osoba, smìje se 24.0% zaznamenaného cyklu.
Všeci jsou na #efc-clan vysmatí! Usmìj se taky. :-)
|Rofl| napsal nejdelší lajnu, prùmìrnì 84.7 znakù.
#efc-clan prùmìr byl 65.2 znakù na lajnu.
Itchy070 napsal nejkratsi lajnu, prùmìrnì 34.5 písmen.
emigrant_ taky èasto maèkal "enter", prùmìrnì napsal 35.7 znakù.
|Rofl| promluvil(a) celkem 1204 slov!
|Rofl| má zdatného následovnika, a je to emigrant_, promluvil jen: 188 slov.
|Rofl| napsal prùmìrnì 15.05 slov na lajnu.
Kanálový prùmìr je 11.83 slov na lajnu.

Nejpoužívanìjší slova
 Slovo Poèet použití Naposledy použil

Smajlíci :-)
 Smajlíci Poèet použití Naposledy použil
1 :D 8 |Rofl|
2 :) 7 |Rofl|
3 :-) 7 |Rofl|
4 :-D 7 |Rofl|
5 :p 3 |Rofl|
6 ;) 3 |Rofl|
7 ;-) 2 Itchy070
8 8-D 1 |Rofl|

Další zajímavá èísla
Jsou tady nìjak mìccí opi, nikoho nekopli!
Q dal 5 opù na kanále...
Wow, nikomu nebyl na #efc-clan odebran op!
|Rofl| dal 33x voice na kanale...
Žádný voice nebyl odebrán na kanale #efc-clan!
Žádné akce na #efc-clan!
Itchy070 ukazoval jak mu to padá (žabièka). Joinul se 11x !
Nikdo si neoteviral usta na #efc-clan! Není to moc?

Poslení Topic
Topic na tomto kanále nebyl ještì zadán.
Koneèný poèet stav. 236 lajn.

Stats generated by pisg v0.72
pisg by Morten Brix Pedersen and translate by James (ø)
Stats generated in 00 hodiny 00 minuty a 00 sekundy

Back to NordicBots.com