News
What is #NordicBots?
Documentation
The Crew
Former Crew

 
 
Sign Up
Downloads
Login
Request Password

 
 
Request a bot
Available bots
Natasha Bots
Channel Information
Channel Statistics
Channel Logs
Request Information
Channel Violations
Channel Suspends

 
 
Homepage
Service Stats
Service Graphs

 
 
Rules
Q FAQ

    
 
 
  Channel Information
Channel information for #men.suna on QuakeNet
Channel: #men.suna (Chat Now!)
Bot: ^Apollo^
Joined: 2014-09-08 19:43
QuakeNet service: Q
Channel peak: 50

Channel settings
Channel settings:
-advertise +autoop +autovoice +badwords
-bitch +commandchar -dynamicbans +enforcebans
-flood +greet +google -hidelogs
-image +infobot -massvoice +peak
-quotes -restrictchaninfo -restrictlogs -restrictstats
+showbanby -stats -timedquotes +topic
+userbans -urltitle -vote -weather
+youtube      

Command character: ! (commands can be called as !kick, !deop)
Dynamic bans: Not activated
Massvoice pattern: Not activated
Timed quotes: Not activated
Timezone: GMT+1
Onjoin message: Aby otrzymać darmową pomoc w postaci 10 chlebków q5, wpisz !chlebek
Protection settings
Anti flood: Not activated
 
Anti advertise: Not activated
Bad words: Warn user on first violation, kick on second violation
   
Enforced modes:
Enforced topic: Witamy na oficjalnym kanale Ministerstwa Edukacji Narodowej na serwerze Suna || Jeśli masz jakieś pytania, pytaj śmiało! | Jeśli chcesz poznać listę dostępnych komend, wpisz !komendy

Privacy settings
Logs page: Public access (access not restricted)
Stats page: Public access (access not restricted)
Channel information: Public (access not restricted)

Statistics and logging
Statistics: Not activated
Statistics language: Not localized (English)
Logs: Not activated

Userlist
Auth/Handle Access level Last seen
Nefregar Owner 2018-02-09 20:54
michal3922 Voice 2018-04-09 20:21
Crissu Voice 2018-01-14 23:26
kamilisu Voice 2017-11-15 21:10
Afropolak Voice 2018-02-11 20:38
Nikolay Voice 2018-05-06 20:16
EligiuszReal Voice 2018-02-11 20:44
NeXt97 Friend 2017-11-13 22:06
adkolmik Friend 2018-03-28 23:36
1 owner, 0 masters, 0 ops, 6 voices and 2 friends added to the bot

Greetings
Auth/Handle Greeting
Nikolay NIKOLAY III KOCHA MAŁE DZIECI <3

Quotes
 No quotes are added on this channel

Bans
Type Hostmask/Auth Sticky Expires Added by
Auth PudiFighterrr No Never (permanent) Afropolak
Requested
Host *!*[email protected]*.4.15.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl No Never (permanent) Nikolay
Requested
Host *!*[email protected]*.static.grapesc.cz No Never (permanent) Nikolay
Requested
Host *!*[email protected]* No Never (permanent) Afropolak
używanie to zakazane
Host *!*[email protected]* No Never (permanent) Nikolay
Requested
Host *!*[email protected]* No Never (permanent) Afropolak
Requested
Host *!*[email protected]* No Never (permanent) michazam
Requested
Host *!*[email protected]* No Never (permanent) michazam
https://suna.e-sim.org/article.html?id=62957
Host *!*[email protected]* No Never (permanent) Nikolay
Requested
Host *!*[email protected]* No Never (permanent) Nikolay
Requested
Host *[email protected] No Never (permanent) Nikolay
Requested
Host *!uid140*@id-140*.highgate.irccloud.com No Never (permanent) Nefregar
Requested
Host *!uid140*@id-140*.tooting.irccloud.com No Never (permanent) Nefregar
Requested
Host *[email protected] No Never (permanent) Nikolay
Requested
Host *[email protected] No Never (permanent) Nikolay
Requested
Host *703*!*@* No Never (permanent) Nikolay
Requested

Triggers
Trigger Type Min. Level Response
!art Public - Najnowszy artykuł oficjalnego Bilutynu Ministerstwa>>> https://su
na.e-sim.org/article.html?id=46711 <<<
!auth Public - Instrukcja do założenia autha (zarejestrowania nicku) dla ser
wera Quakenet >>
http://podrecznikmen.wordpress.com/quakenet/
10<<
!bylempierwszy Public - To, że pokaże Wam, że napisaliście pierwsi nie zawsze oznacza,
że skrypt odbierze Waszą odpowiedź jako pierwszą
!chlebek Public - Formularz do pomocy chlebkowej od MEN: >> http://goo.gl/0vuCp
C
<<
!dj Public - https://plug.dj/suna-poland
!dofy Public - Instrukcja pobierania dofa >>> http://suna.e-sim.org/article.
html?id=20971
!donate Public - Kasa: http://suna.e-sim.org/donateMoney.html?id=141236
Ite
mki:
http://suna.e-sim.org/donateProducts.html?id=141236
Ekwi
punek:
http://suna.e-sim.org/donateEquipment.html?id=141236
!grom Public - ODWRÓC TABELE GROM NA CZELE
!hlebek Public - Chlebek kurwa!
!hold Public - Hold - Najbardziej zbnienawidzona przez oficerów jednostek forma r
ozkazów od MONu, oznaczająca tyle, że zupełnie nie ma gdzie pos
łać jednostki i należy się wstrzymać z rozkazami (szczególnie
wkurzająca o godzinie 18 po całym dniu bez rozkazów) ;)
źródÅ
‚o: http://www.esim-center.pl/slowniczek/
!kalkulatory Public - Kalkulator obrażeń: http://calc-esim.tk/
Kalkulator dla firm:
http://ideacode.pl/e-sim-calculator/
!kanały Public - Główny kanał sPolski >> #suna.e-sim.pl <<
Kanał Minis
terstwa Obrony Narodowej >>
#sun.mon <<
!komendy Public - Akcje: !chlebek | !miss
Ministerstwo: !donate | !p
m | !art | !słownik | !poradniki | !poradniki2 | !poradniki3 | !po
radniki4

Inne: !auth | !rizon | !kalkulatory | !wikia | !w
spolneip | !rangi | !misje | !dj
!men Public - http://suna.e-sim.org/profile.html?id=141236
!mentor Public - Jeśli potrzebujesz mentora, który pomoże Ci stawiać pierw
sze kroki w grze, wypełnij ten formularz >>
https://docs.goog
le.com/forms/d/10JjXw11YqpHqfHuodlu_mCpPQkCqQQRI4ScR5VVd3pI/viewfor
m
<<
!misje Public - FAQ dotyczące misji >> http://primera.e-sim.org/article.html?id=
74470
!miss Public - Formularz zgłoszeniowy do akcji "Zredukuj sobie miss chance" >
>>
https://goo.gl/yHl46E<<<
!niewiem Public - https://www.youtube.com/watch?v=hjFc7NTS8e4
!pink Public - ponk.
!pm Public - Masz pytanie a nikt z Ministerstwa nie jest akurat na kanale? Wy
ślij nam prywatną wiadomość w grze:
http://suna.e-sim.org/co
mposeMessage.html?id=141236
!poradniki Public - Bonus za lokalizację >> http://suna.e-sim.org/article.html?id=27
758
Bonus bojówki >> http://suna.e-sim.org/article.html?id=20445

Łączenie i dzielenie EQ >> http://suna.e-sim.org/article.html?
id=21956
!poradniki2 Public - Zbieranie limitów >> http://suna.e-sim.org/article.html?id=23294

Tydzień Żeglarza >> http://suna.e-sim.org/article.html?id=2069
0
Wojna Światowa >> http://suna.e-sim.org/article.html?id=30647
!poradniki3 Public - BH Hunting >> http://suna.e-sim.org/article.html?id=27429
Rebel'
s week >> http://suna.e-sim.org/article.html?id=40371
Moduł ekono
miczny >>>
http://suna.e-sim.org/article.html?id=46711
!poradniki4 Public - Sikorka >> https://suna.e-sim.org/article.html?id=22965
!primera Public Voice hidden
!rangi Public - 0-1,5mln Dmg >> http://i.imgur.com/CZHDMB3.png
2,5mln-175mln Dmg
>>
http://i.imgur.com/ywRX0Bw.png
250mln-20mld Dmg >> http://i.
imgur.com/4Xyt6FL.png
!regulamin Public - Regulamin otrzymywania dofów na kanale #sun.mon: http://pokazywa
rka.pl/an8j15/
!rizon Public - Instrukcja do założenia konta na Rizon IRC >>> https://podr
ecznikmen.wordpress.com/rizon/
<<<
!słownik Public - Używane skróty w E-Sim - część pierwsza >> http://suna.e-sim
.org/article.html?id=28042
Część druga >> http://suna.e-sim.or
g/article.html?id=28286
LC = lucky charm, talizman
!testnamena Public - http://realhumanbeing.net/
!wikia Public - Encyklopedia e-Sima >> http://esim.wikia.com/ <<
!wspolneip Public - Formularz zgłoszenia dwóch kont korzystających z tego samego
IP:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0PKcF4Wxl8MYcVUpe
AweRDnddB5VmpV7vLLpSRLo8tOZrrg/viewform
!zasady Public - Bijemy na T2. Po dofa zgłaszamy się z pełnymi limitami chleba i
prezentów do wykorzystania. Chlebki na pokrycie limitu chleba trze
ba zapewnić sobie SAMEMU. Dof wbijamy w wyznaczonej przez MON bitw
ie.

Bad words
!ile!podp#Sunowcy
/lan.chujdziwka
kurwalan.szmata

Mail us brunette
brunette
brunette
brunette